Corona-viruset

Corona-viruset

 
Mange bedrifter kontakter Medi3 og ønsker råd og veiledning på hvilken type informasjon de skal gi sine ansatte vedrørende Corona-virus og smittefare. Særlig aktuelt er dette i bedrifter der man har reisende personell, eller multikulturelle arbeidstakere som jobber tidvis i Norge og tidvis oppholder seg andre steder i verden. Hvilke grep bør bedriften ta for å forebygge smitterisiko, og hva gjør man om man har noen som kan være smittet?

Som helsepersonell og helsefaglige rådgivere i Medi3, følger vi Norsk Folkehelseinstitutts anbefalinger, og det er disse vi informerer om når bedrifter eller enkeltpersoner henvender seg til oss. Corona-virus spres ved dråpe-smitte. Gode, forebyggende tiltak er av avgjørende betydning for smitterisiko!

 

Gode grunnregler for å forebygge smitte:

 1. Gode rutiner for håndvask: Ved kantinefasiliteter bør det være utplassert desinfeksjonsmiddel. Ved toalettfasiliteter skal det være mulighet for vask med rennende vann + såpe. Vask av hender bør gjøres regelmessig.
 2. Hygiene ved hosting/nysing: Bruk papir, eller dekk over munn/nese med albuen.
  Ikke host/nys i hånd. Kast papir i søppel etter en gangs bruk, og vask hender godt.
 3. Tenk på avstand mellom deg og andre – tommelfingerregel er 1 meter, særlig viktig for dem som hoster/nyser
 4. Unngå å ta på øyne, nese og munn direkte med hender som ikke er rene
 5. Unngå inntak av rå/dårlig varmebehandlede, animalske matprodukter

  

Hva gjør en hvis en mistenker smitte:

 1. Er man forkjølelsessyk og tilhører en gruppe som kan ha Coronavirus, møter man ikke på jobb, men ringer fastlegen sin, legevakt, AMK ved alvorlig sykdom, eller evt. Medi3.
 2. Etter det vi vet per i dag, smitter ikke sykdommen nevneverdig før symptom utvikles.
 3. Har en vært i kontakt med noen som har fått påvist Corona-virus, men selv fortsatt er frisk, skal en i hjemmekarantene og blir videre fulgt opp av helsepersonell
 4. Friske mennesker som har vært i områder med Corona-utbrudd, men ikke i direkte kontakt med noen smittede, trenger ikke å være i karantene. Disse skal imidlertid i 14 dager etter hjemkomst være oppmerksom på eventuelle symptomer som feber, hoste, vansker med pust, og skal da kontakte lege straks per telefon.
 5. Når en er i kontakt med mennesker som enten er mistenkt smittet med Corona-virus eller allerede har fått dette påvist, skal ansiktsmaske og beskyttelsesutstyr benyttes.