Hvordan koronaviruset berører deg som kunde ved Medi3 Ringvollklinikken

Hvordan koronaviruset berører deg som kunde ved Medi3 Ringvollklinikken

 
Medi3 Ringvollklinikken opprettholder sitt medisinske tilbud, men gjør tiltak for å beskytte pasienter og medarbeidere i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Når du kommer til oss vil du få et sett med spørsmål som vil avklare om konsultasjonen eller operasjonen din vil kunne gjennomføres.

Korona-pandemien Covid-19 krever at alle må forhindre at smitten sprer seg. Medi3 gjør tiltak for å beskytte pasienter og medarbeidere i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Medi3 Ringvollklinikken opprettholder sitt medisinske tilbud. Vi har strenge forholdsregler og godkjente smitteverntiltak for å unngå spredning av koronaviruset og beskytter deg og alle våre pasienter og medarbeidere i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

 

Når du kommer til oss vil du bli stilt et sett spørsmål:
- Er du forkjølet eller har følgende symptomer: Tungpustet / kortpustet, hoste, oppspytt med farge, sår hals, feber
- Er du i karantene? (nærkontakt med smittet person eller vært i utlandet eller definerte fylker i Norge siste dager
- Har du vært i kontakt med noen som er bekreftet smittet eller har mistanke om slik smitte?

 

Om du svarer nei på alle disse spørsmålene kan konsultasjonen / operasjonen gjennomføres.

Om svaret er ja på ett eller flere av spørsmålene, skal du ikke møte opp til timen, men kontakte oss på telefon Hobøl 69 92 42 33  / Oslo 22 60 40 60.  Du blir da stilt et sett spørsmål som vil avklare videre forløp.

 

Har du generelle spørsmål om koronasmitte finner du til en hver tid oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet her fhi.no >

 

Ta godt vare på deg selv og dine nærmeste. Det er viktig å følge de retningslinjene myndighetene kommer med. Vi står sammen i en felles dugnad!