Medi3 om Coronavirus

Medi3 om Coronavirus

 
Utbruddet av infeksjon med Coronavirus krever tiltak for å forhindre smittespredning. Folkehelseinstituttet oppdaterer kontinuerlig informasjon om situasjonen og gir nasjonale anbefalinger for begrensning av infeksjonssykdommen. Medi3 etterfølger disse rådene.

Se  https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Hvem kan mistenkes å ha infeksjon med Coronavirus

Symptomer på kraftig forkjølelse / influensa med feber, innen 14 dager etter besøk i Kina eller etter annen internasjonal flyreise, der kontakt med syke personer har vært mulig.

 

Personer som tror de kan være smittet med Coronavirus, skal ikke forlate hjemmet, men kontakte helsetjeneste for telefonkonsultasjon.

 

Viktige telefoner

AMK: Tlf 113 ved alvorlig sykdom
Ålesund interkommunale legevakt: Tlf. 116117'


 

Medi3 vil sikre at beste mulige tiltak blir iverksatt for den enkelte, uten at andre personer blir utsatt for smitte. Medi3 har utstyrt et egnet, isolert rom for undersøkelse av personer med mulig infeksjon med Coronavirus.

 

Grundig instruksjon blir gitt på telefon FØR en konsultasjon, blant annet tid for fremmøte, inngang, bruk av munnbind og lignende forberedelser. Sikkerhetsavstand til ikkebeskyttet person er 2 meter. Husk hostehygiene, som for influensa (som forøvrig er sterkt økende)

Se https://www.fhi.no/sv/influensa/sesonginfluensa/rad-om-influensa/forebygging-av-influensa/.