Håvar Løseth

Håvar Løseth

Øre-nese-hals spesialist

Håvar Løseth er fra Ålesund, utdannet lege ved Universitetet i Oslo og er spesialist i ØNH og Hode-Halskirurgi. Tidligere erfaring også fra allmennmedisin, generell kirurgi og gynekologi/obstetrikk.

Han jobber til vanlig som overlege ved Lovisenberg Sykehus i Oslo og opererer flere neser hver eneste uke. Flere av disse operasjonene er re-operasjoner av neser som har blitt operert av andre tidligere.

I tillegg driver han med bihulekirurgi og bløtdelskirurgi i ansikt-hode-/halsområdet.

Løseth har tidligere jobbet ved ØNH/ hode/hals-klinikken på Rikshospitalet i 4,5 år. I 3 år var Løseth tilknyttet neseseksjonen hvor kreftkirurgi og rekonstruksjon i samarbeid med plastiske kirurger var sentralt.

Løseth er jevnlig på kurs i utlandet for faglig oppdatering og bruker moderne og etablerte teknikker. Han er offentlig godkjent for kosmetisk kirurgi i ØNH/ og Hode-halsområdet.


Han har siden 2012 vært medlem av European Academy of Facial Plastic surgery- EAFPS, som er en paraplyorganisasjon for spesialister innen Øye, ØNH, kjevekirurgi og generell plastikkirurgi, for å sikre en tverrfaglig tilnærming til ansiktskirurgi.