Thomas Vogel

Thomas Vogel

Ortoped

Thomas Vogel er fast tilknyttet Medi3 Oslo.

Han utfører et bredt spekter av ortopediske inngrep, med spesialfelt skulder, kne- og fotkirurgi, og vurderer også barn.

Thomas Vogel er utdannet ved Universitet i Køln, og har vært overlege ved ortopedisk avdeling SIHF Elverum siden 2009.