Koloskopi

Koloskopi

 
Koloskopi er en undersøkelse av endetarm og tykktarm.

Hva er et koloskop?

Et koloskop er en ca 14 mm bøyelig slange med et kamera på tuppen som overfører bilder til en skjerm. Koloskopet føres inn gjennom endetarmen og opp i tykktarmen.

 

Hvorfor gjøres koloskopi?

Ved koloskopi kan vi undersøke om det er sykdommer i endetarm og tykktarm.

Vi kan også ta vevsprøver (biopsi) og eventuelt behandle enkelte tilstander direkte via koloskopet.

 

Undersøkelsen

Under selve undersøkelsen ligger du på en undersøkelsebenk iført engangs shorts, klær oventil beholder du på. Det vil være behov for at du snur og vender på deg i løpet av undersøkelsen.

En sykepleier kan av og til støtte med hånden på utsiden av magen for at koloskopet skal komme lettere frem og for å redusere ubehag.

Tykktarmer er forskjellige. Hos enkelte går undersøkelsen greit, mens andre har en tarm som er vanskelig å undersøke. Undersøkelsen kan da bli smertefull og ta noe lengre tid. Selv om dette kan oppleves ubehagelig så forsøk å slappe av og puste rolig mens undersøkelsen pågår.

Vi tilbyr beroligende medisiner, og dersom du tar imot dette kan du ikke kjøre bil denne dagen. Selve undersøkelsen tar fra 20 til 40 minutter.

 

Hvilke komplikasjoner kan oppstå?

Komplikasjoner ved koloskopi er svært sjelden. I helt spesielle tilfeller kan det oppstå blødning eller hull på tarmen. Operasjon kan da bli nødvendig

Ved mistanke om komplikasjon er det aktuelt med videre observasjon og eventuelt innleggelse på sykehuset.

Etter undersøkelsen kan du føle deg litt oppblåst og ha noe mageknip.

 

Etter undersøkelsen

Som regel kan du reise hjem med en gang etter undersøkelsen. Er det utført behandling som krever observasjon må du være på sykehuset i 1-2 timer etter undersøkelsen.

Du kan ikke selv kjøre bil hjem etter undersøkelsen hvis du har fått beroligende medisin.

Vanligvis får du vite resultatet av undersøkelsen med en gang. Resultatet og eventuelle prøvesvar vil også bli sendt til legen som har henvist deg.

Det tar ca 4 - 8 uker å få svar på eventuelle prøver som er tatt.

 

For bestilling av time, informasjon eller spørsmål ta kontakt på

Tlf: 22 60 40 60

Mail: postoslo@medi3.no